Team Companies

La "team company", empresa real creada per un equip d’emprenedors, és el vehicle essencial del procés d’aprenentatge. Crear companyies reals i treballar amb clients reals en projectes reals és la base de la metodologia "learning by doing" de Mondragon Team Academy.

Hackers 4 Life
5ª Generación de MASTERYOURSELF/

[Equipo de la 5ª Generación de MASTERYOURSELF/ ]

Madrid: Mayo 2016-Mayo 2017

Conócelos: