Finlandia. ¿Cuál es la fórmula mágica?

Finland, the magic formula?
What does Finland have that we don’t? Where is the trick? How can we understand the success keys of finnish education? How can we import learning models from other countries of fields to our daily educational practices? How can we translate these ingredients to models adapted to our socio-cultural contexts?

TEAMLABS/ invites you to know closer two finnish education experiences:

- Kaisu Tuominiemi, coach at Mondragon Team Academy and Berta Lázaro, Teamlabs' Cofounder, based in Barcelona will talk about their experience adapting the Team Academy Finland Pedagogy in Catalonia.

- Timo Linnossuo and Juhanna Lounela from Turku University (Finland), will reflect together about the education in Finland, their successes and failures. They will share the learnings from the Tiimiakatemia network that MTA and Teamlabs belongs to, and will collectively reflect about the application in academia and business environments.

How can we find the formula that best suits us? Try to find it together!

* This event will be in english.

----------------------

Finlàndia, quina és la fórmula màgica?
Què té Finlàndia que no tenim nosaltres? On és el truc? Com podem entendre les claus d'èxit de l'educació finlandesa? Com importem models d'aprenentatge d'altres països i d'altres àmbits a les nostres pràctiques docents? Com traduïm aquests ingredients en models adaptats als nostres contexts socio-culturals?

TEAMLABS/ us convida a conèixer dues experiències d'educació finlandesa:

- Kaisu Tuominiemi, entrenadora de Mondragon Team Academy y Berta Lázaro, cofundadora de Teamlabs, amb base a Barcelona parlaran de la seva experiència de l'adaptació pedagògica Team Academy de Finlàndia a Catalunya.

- Timo Linnossuo i Juhanna Lounela de la Universitat de Turku (Finlàndia) faran una reflexió conjunta de l'educació finlandesa, els seus èxits i fracassos. A més compartiran els seus aprenentatges a la xarxa Tiimiakatemia (Team Academy) a la qual MTA i Teamlabs pertanyen i reflexionarem sobre la seva aplicació en entorns acadèmics i empresarials.

Com trobem la fórmula que més ens convingui? Intentem trobar-la junts!

* Aquest esdeveniment es celebrarà en anglès

----------------------------

¿Qué tiene Finlandia que no tenemos nosotros? ¿Dónde está el truco? ¿Cómo podemos entender las claves de éxito de la educación finlandesa? ¿Cómo importamos modelos de aprendizaje de otros países y de otros ámbitos a nuestras prácticas docentes? ¿Cómo traducimos estos ingredientes en modelos adaptados a nuestros contextos socio-culturales?
 
TEAMLABS/ os invita a conocer dos experiencias de educación finlandesa:

- Kaisu Tuominiemi, entrenadora de Mondragon Team Academy y Berta Lázaro cofundadora de Teamlabs, con base en Barcelona hablarán de su experiencia de la adaptación pedagógica Team Academy de Finlandia a Catalunya.

-Timo Linnossuo y Juhanna Lounela de la Universidad de Turku (Finlandia) harán una reflexión conjunta de la educación finlandesa, sus éxitos y fracasos. Asimismo compartirán sus aprendizajes en la red Tiimiakatemia (Team Academy) a la que MTA y Teamlabs pertenecen y reflexionaremos sobre su aplicación en entornos académicos y empresariales.

¿Cómo encontramos la fórmula que nos convenga mejor? ¡Tratemos de encontrarla juntos!

* Este evento se celebrará en inglés.