LAB/ Design Thinking 4 Educators BCN | TeamLabs Pasar al contenido principal

LAB/ Design Thinking 4 Educators BCN [Proximamente]

QUÈ APRENDREM//

Utilitzarem les eines d'innovació centrades en les persones que les empreses implementen en els seus departaments d'innovació per aplicar-ho als centres educatius en els quals treballem. El LAB se centra en la traducció d'aquestes metodologies al camp educatiu per al disseny de processos d'aprenentatges. 

COM//

Des d'un enfocament eminentment pràctic explorarem la viabilitat de les eines de Design Thinking en el disseny i execució d'activitats formatives en diferents àmbits; projectes, centres, aules, universitat,... 

Tindrem oportunitat de treballar en equips multidisciplinaris, en reptes de disseny diversos per entrenar l'ús de les eines. Debatrem el disseny dels processos d'aprenentatge en els quals intervenim per canviar l'enfocament a l'hora de plantejar els reptes als quals ens enfrontem. Generarem una reflexió conjunta sobre l'aplicació immediata d'aquesta metodologies en la nostra realitat professional. 

Concebem aquest taller com una aportació a la comunitat educativa, amb la finalitat de generar una futura xarxa d'educadors, professionals de l'educació, apassionats per l'aprenentatge que mantinguin viu un fòrum de discussió per a la millora contínua de l'educació en el més ampli sentit de la paraula. 

​METODOLOGIA// 

Learning by doing: Metodologies d'aprenentatge actiu.

Ús pràctic d'eines de design thinking.

Treball en equip.

Aprenentatge per projectes.

QUI//

Amb Berta Lázaro, Cofundadora i Directora de TEAMLABS/ Barcelona.

PER A QUI?//

Per a professionals interessats a conèixer el Design Thinking com eina per a la millora dels processos d'aprenentatge en entorns educatius.  

LLOC//

Teamlabs Barcelona 

SESSIONS//

2

PREU//

200€