Daily News/

Boot the NEXT/

Hack the NEXT/

Run the NEXT/

Build the NEXT/

« Volver a News

Les 10 preguntes que més ens fan els joves i les seves famílies sobre el grau LEINN

img_9268-teamlabs
14 de January de 2017

Als nostres campus urbans de Barcelona i Madrid organitzem jornades de Portes Obertes perquè els joves i les seves famílies puguin conèixer millor en què consisteix el grau universitari LEINN (Lideratge, Emprendimient i Innovació), els seus mètodes de treball i les seves instal·lacions.

 

A continuació, detallem les 10 preguntes que més ens fan els joves i els pares:

 

1. És un grau oficial?

Sí, el grau LEINN en Lideratge, Emprenedoria i Innovació és un grau universitari de 4 anys de durada, certificat per la Universitat de Mondragón (MU) i reconegut pel Ministeri d’Educació en el marc d’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). Això significa, per exemple, que en acabar la seva carrera, els LEINNers (així anomenem als joves emprenedors que cursen LEINN) poden cursar un MBA o qualsevol altre màster a Espanya o a l’estranger.

 

2. Quines són les sortides professionals en acabar el grau?

De moment a Espanya s’han graduat en LEINN 200 persones. Al juny de 2016 2017, es graduaran unes 70 més. Si ens remetem a les dades, veiem que el 55% d’ells munta la seva pròpia empresa i que el 45% acaba contractat  per empreses. Els que trien la via emprenedora ho fan donant continuïtat a projectes gestats en LEINN o creant des de zero noves empreses, amb altres LEINNers i/o amb socis externs. Els que trien integrar-se en empreses alienes ho fan en contextos molt variats, des de Pimes fins a grups de l’IBEX 35.

Més enllà d’aquestes dades una miqueta “fredes”, ens agradaria pintar un retrat robot del graduat de LEINN. És una persona flexible i amb gran capacitat d’adaptació. Té molta iniciativa i és conscient de la necessitat de seguir aprenent al llarg de tota la seva vida professional. Té una visió holística de l’empresa. Ha pogut adquirir un cert grau d’especialització tant sectorial com a funcional però no s’ha tancat ni en un lloc ni en un sector. És capaç de crear i liderar equips. És una persona molt pragmàtica que ha desenvolupat grans facultats de resiliència: es creix devant de les dificultats.

 

3. No hi ha classes ni professors?

Efectivament, la nostra metodologia no es basa en classes ni professors en el sentit tradicional. La singularitat de LEINN està en la convicció profunda que s’aprèn millor fent, que escoltant a un professor i preparant un examen.

En LEINN tenim dos mòduls temàtics. D’una banda, estan els estudis bàsics que corresponen a la branca de ciències empresarials i que es desenvolupen en forma de tallers amb aplicació pràctica directa i no només teoria. Aquests, no són impartits per acadèmics sinó per “practicioners”:  professionals experts de un àmbit específic que vieun el dia a dia la seva disciplina. Per ex. l’assignatura de Dret s’imparteix en forma de taller per un advocat que està en exercici actiu. Un d’aquests tallers pot consistir en una assessoria a l’equip sobre la forma jurídica que ha de prendre la seva empresa o a anar al notari per constituir-la. Aquests tallers s’avaluen amb treballs en equip o individuals, exàmens, etc. Cada taller té un sistema d’avaluació diferent i acord a la temàtica. Aquestes assignatures bàsiques d’economia, dret, comptabilitat, finances, informàtica…s’imparteixen amb una metodologia mixta online i presencial durant els dos primers anys de LEINN, mentre estan ja treballant en els seus projectes.

El segon mòdul de LEINN correspon al procés emprenedor que es realitza en equip durant els 4 anys, en un context d’avaluació contínua. En aquest mòdul la persona que els acompanya en el seu procés d’aprenentatge no és un professor, és un entrenador d’equip (“team coach”). L’entrenador de l’equip és el més proper que tenen a un mestre. El focus més important de l’entrenador d’equip és ajudar a l’equip a formar-se com a tal.

En el context dels seus projectes, els Leinners s’enfronten a problemes o simplement al repte d’haver de fer coses que no han fet mai. Amb el suport teòric-pràctic que els ofereixen les seves lectures (una mitjana de 20 llibres llegits cada any), tallers i laboratoris, i l’intercanvi continu amb els membres de la seva Team Company i el seu Team Coach, van descobrint i practicant moltes disciplines de la vida empresarial: gestió de projectes, RRHH, màrqueting, vendes, processos administratius, comptabilitat, negociacions amb proveïdors, relacions públiques, etc.

 

4. Constitueixen una empresa de debò?

Sí, el context de LEINN és el emprenedoria real, no és una simulació.

Concretament els LEINNers, reunits en Team Company (entre 12 i 20 LEINNers), constitueixen una empresa amb figura jurídica que sol ser una associació junior empresa complint amb els requisits legals i fiscals que marca la llei.

Legalment, s’acullen a una llei sobre associacions sense ànim de lucre i amb finalitats econòmiques. Els ingressos que obtenen han de destinar-se a la formació contínua dels seus membres, dins del fons social de la Junior Empresa. Una altra part dels ingressos per serveis prestats pot revertir en els propis integrants del projecte en qüestió, en concepte de beques compensatòries. Així mateix, estan obligades a tributar per l’Impost de Societats en aquelles activitats que no constitueixin el seu objecte social i a retenir i ingressar l’IRPF si els seus associats obtenen alguna retribució.

 

5. Com és l’avaluació?, hi ha exàmens?

El model d’avaluació general de LEINN no està basat en exàmens, no obstant això sí es realitzen alguns exàmens finals en les assignatures bàsiques dels dos primers anys. Aquestes assignatures bàsiques són avaluades pels professionals que les imparteixen segons el mètode triat per cadascun. En la majoria dels casos la nota final es calcula tenint en compte l’avaluació contínua, els treballs pràctics i l’examen final.

Però en la seva major part, LEINN s’avalua amb una sèrie de criteris que són el fruit dels més de 20 anys d’experiència d’aquest tipus de grau a Finlàndia. Els principals criteris són:

Lectures: cada any el LEINNer ha de sumar 40 punts de lectures. Existeix una llista “oficial” de llibres classificats per temàtiques i que segons el seu grau de dificultat i “tecnicitat” valen entre 1 i 3 punts. Cada llibre llegit ha de ser l’objecte d’un assaig que vinculi els aprenentatges teòrics amb els projectes empresarials del LEINNer.

Contactes amb clients: cada any el LEINNer ha de complir un objectiu de “contactes amb clients”. Cadascun d’aquests contactes ha de ser objecte d’un informe en el qual el LEINNer identifica els aprenentatges assolits.

Facturació/Benefici: any rere any, el LEINNer s’enfronta a uns objectius de facturació i benefici més ambiciosos. El final del primer any cadascun ha d’haver facturat 2.500 euros amb un benefici d’1.500 euros. Aquests objectius creixen any rere any i al final de de el grau cada LEINNer haurà acumulat una facturació de 15.000 euros.

 

6. Com es trien les Team Companies?

L’equip de Teamlabs és el que tria als membres que formaran una Team Company (empresa d’equip) del grau LEINN a Barcelona i a Madrid. El nostre objectiu és crear uns equips que no recelen la diversitat i la complementarietat. Per fer aquest treball, ens basem en els materials que han de lliurar els candidats al llarg del procés de selecció, en un test de Belbin i en la nostra observació durant els dies d’aclimatació a l’inici del curs.

Realment els Leinners no tenen influència en la composició de l’equip. Si dos amics s’apunten a LEINN, no els podem garantir que vagin a estar en el mateix equip. Tampoc tenen influència més endavant. Una Team Company no pot acomiadar a un dels seus membres i un LEINNer no pot sol·licitar el seu traspàs a una altra Team Company.

Per entendre el nostre plantejament és important recordar que la pròpia Team Company, com  grup d’individus, és un dels contextos d’aprenentatge més importants al que s’enfronten els LEINNers. La gestió de l’equip és un projecte en si mateix i no és precisament senzill. Considerem fonamental que els Leinners aprenguin a gestionar equips,  de la mateixa manera que hauran de gestionar equips al llarg de la seva vida professional.

 

7. Es pot canviar de campus al llarg de la carrera?

No, el canvi de campus és impossible ja que suposaria un canvi de Team Company. Però si el que cerques amb un canvi de campus és un canvi d’aire, no et preocupis. Sense canviar de campus, LEINN t’ofereix moltes oportunitats de canviar d’aire i de conèixer el món. En 1º passes aproximadament un mes i mig a Finlàndia, en 2º gairebé un mes en Sant Francisco i en 3º dos mesos en l’Índia i dos mesos a Xina.

 

8. Quin tipus de projectes fem? i d’on traiem els diners?

Sempre que respecti la llei, en LEINN els LEINNers tenen la llibertat de muntar els projectes que volen. Si la llibertat és la regla, convé, no obstant això, no oblidar-se d’uns elements molt importants. D’una banda, per muntar un projecte fa falta obtenir l’aprovació del conjunt de la Team Company. Potser el projecte no involucra a tots els seus membres, però ja que suposa un ús dels seus recursos humans i financers ha d’aprovar-se per tots. D’altra banda, els projectes no són el fi. El fi és l’aprenentatge i els projectes són un mitjà, un context per aprendre. En conseqüència, LEINN no pot ser vist com una incubadora on un emprenedor ve a desenvolupar el projecte dels seus somnis. Normalment en LEINN és comença amb negocis molt senzills (pot ser un lloc de xurros) que es converteixin a curt termini en contextos d’aprenentatge d’una varietat d’habilitats (comptabilitat, màrqueting, vendes, etc.).

El finançament dels projectes depèn de la pròpia facturació de la Team Company. No s’accepta finançament “exterior”: ni donatius dels pares, ni estalvis, ni res semblant. Això convida a seguir una lògica de creixement progressiu. Es comença per projectes petits d’intermediació (p. ex. vendre samarretes personalitzades cobrant per endavant) o de serveis (p. ex. organitzar una festa venent les entrades per finançar les despeses d’organització). Progressivament, a mesura que la Team Company va acumulant beneficis, se li obren noves perspectives de projectes més ambiciosos i que requereixen més inversió.

 

9. Quins són els horaris?

L’horari oficial és de 9h a 17h de dilluns a divendres. Aquest horari té dos matisos. El primer és que no significa que els LEINNers han d’estar present al campus ininterrompudament entre les 9h i les 17h. Per dur a terme els seus projectes han de visitar a clients, proveïdors, etc. El segon matís és potser més important… LEINN és un grau molt dur que requereix un gran compromís per part dels valents que es decideixen a cursar-ho. Fora de l’horari oficial, els LEINNers dediquen temps a llegir llibres, assisteixen a esdeveniments per completar la seva formació, fan networking o simplement treballen en els seus projectes. La realitat és que viuen des del primer moment la vida d’un emprenedor i descobreixen que per triomfar cal treballar molt.

 

10. De què són els llibres que hem de llegir?

Tots els llibres que permeten sumar punts de lectures i aconseguir l’objectiu anual de 40 punts es troben en una llarga llista, ordenats per temàtiques: lideratge, màrqueting, vendes, innovació, gestió d’equips, etc. Hi ha una enorme varietat. Encara que pot semblar sorprenent conviuen en aquesta llesta llibres tan diversos com El Petit Príncep, la biografia de Gandhi o manuals de màrqueting de Kotler. I si vols absolutament llegir un llibre que no està en aquesta llarga llista, sempre pots convèncer a la teu Team Coach perquè ho llegeixi i ho inclogui.

 

Articles Relacionats: 

El programa d´emprendedors de TVE Catalunya “Tinc una idea” visita Teamlabs Barcelona [1/06/2015]

-Video: El viaje de Gala Freixa en LEINN / Teamlabs – En el Saló de l’Ensenyament

MADRID LAB/
Plaza San Martín, 1
(Entrada por la calle Hileras, 18)
28013 Madrid
912 96 60 17 / 623420206 (centraleta y administració)
644 55 80 19 (LEINN admissions)
reservasmad@teamlabs.es (lloguer de sales)
 
BARCELONA LAB/
Pallars, 73
08018 Barcelona
936 31 44 54
644 55 80 19 (LEINN admissions)
MÁLAGA LAB/
Beatas, 34.
29008 Málaga
678 928 567
644 55 80 19 (LEINN admissions)

info@teamlabs.es
LEINN/ 644 55 80 19
Diploma CLO & Màster LIT i Nous Rols/ 600 02 27 20
Horari/ De dilluns a divendres de 9 a 20h (Madrid i BCN) i de 9 a 19h (Màlaga).

Together:

Newsletter TL/

Que el que està per venir ens enxampi informats
Assabenta't de tot el que està passant en TeamLabs/ abans que ningú. Prometem no omplir-te la bústia de spam.

TEAMLABS, S.L. amb B86561099, l'informa que les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la potencial relació comercial entre les parts i atendre les consultes i remetre-li informació sobre els nostres productes o serveis. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, o sol·licitar informació sobre el tractament en dpo@teamlabs.es o en la nostra Política de privacitat, aquí. Igualment podrà posar-se en contacte amb el nostre DPO en dpo@teamlabs.es.

Agenda/

Consulta el que s'està vivint ara mateix en la nostra COMUNITAT i descobreix el que està passant en els nostres Laboratoris d'Aprenentatge de Madrid, Barcelona i Màlaga.

¡Hola! ¿Tienes dudas sobre alguno de nuestros programas? ¿hablamos por Whatsapp? Tranquil@, no te haremos spam ;)